Kinderopvang en -verzorging​

TOELATING LBO-B/-C
Je wordt tot het eerste leerjaar toegelaten als je:
het getuigschrift van het Basisonderwijs hebt behaald en geslaagd bent voor de LBO – toets;
een leerjaar van het MULO achter de rug hebt en slechts een keer bent blijven zitten (gebruik maken van de oude toetsbrief).

Het eerste jaar is het oriëntatiejaar.
Het LBO heeft na het tweede leerjaar een B- en een C-niveau

TOELATING LBO B/C 2
Overgang vanuit het oriëntatiejaar van alle LBO scholen
Overgang 1e klas mulo

Kinderopvang en -verzorging

Zorg en Welzijn “Kinderopvang en verzorging” (KOV): op LBO-B en LBO-C niveau duurt 3 schooljaren.

 

Het eerste richtingsjaar (LBO 2) is een oriëntatiejaar in Zorg en Welzijn.
Bij de overgang naar het tweede (B/C 3) richtingsjaar wordt deze studierichting gesplitst. De leerlingen mogen dan kiezen voor de richting Kinderopvang en verzorging of Ouderenzorg.
In het tweede (B/C 3) en derde (B/C 4) richtingsjaar vindt dan de specialisatie plaats van de gekozen richtingen.
Er wordt stage gelopen in een kinderopvang of peuterspeelzaal.

Doel studierichting Kinderopvang en verzorging:
Na deze opleiding zijn de leerlingen in staat het kind tussen  0-4 jr te begeleiden en verzorgen.

Avo vakken:

 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Handelsvakken
 • Nederlands
 • Engels
 • Spaans
 • SWO (Sociale Wereld Oriëntatie)
 • Lichamelijke opvoeding
 • Computerles

Beroepsgerichte vakken:

Theorie

 • Psychologie
 • Omgangskunde
 • Hygiëne
 • Kinderlectuur

Praktijk

 • Kinderverzorging
 • Huishoudkunde
 • Expressie
 • Lesgeven

Vervolg opleidingen van het B niveau:

 • Avond SMI (alle DS)
 • COVAB- Ziekenverzorgende (alle LBO-DS)
 • Doorstroming naar LBO C4 KOV

Vervolg opleidingen van het C niveau:

 • COVAB-Verpleegkunde (alle LBO-DS)
 • Dag en Avond IMEAO (all LBO-DS)
 • KMBO-DS / MBO-DS (FD/ HOR/ MCC in oprichting)
 • SMI dag en avond (alle LBO-DS)

Waar kun je werken met Kinderopvang en verzorging

 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzaal