Zorg en Welzijn

TOELATING LBO-B/-C
Je wordt tot het eerste leerjaar toegelaten als je:
het getuigschrift van het Basisonderwijs hebt behaald en geslaagd bent voor de LBO – toets;
een leerjaar van het MULO achter de rug hebt en slechts een keer bent blijven zitten (gebruik maken van de oude toetsbrief).

Het eerste jaar is het oriëntatiejaar.
Het LBO heeft na het tweede leerjaar een B- en een C-niveau

TOELATING LBO B/C 2
Overgang vanuit het oriëntatiejaar van alle LBO scholen
Overgang 1e klas mulo

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn “Ouderenzorg” (OZ) op LBO-B en LBO-C niveau duurt 3 schooljaren.

Het eerste richtingsjaar (LBO 2) is een oriëntatiejaar in Zorg en Welzijn.
Bij de overgang naar het tweede (B/C 3) richtingsjaar wordt deze studierichting gesplitst. De leerlingen mogen dan kiezen voor de richting Kinderopvang en verzorging of Ouderenzorg.
In het tweede (B/C 3) en derde (B/C 4) richtingsjaar vindt dan de specialisatie plaats van de gekozen richtingen. Er wordt stage gelopen in een bejaardentehuis.

Doel van studierichting Ouderenzorg:
Na deze opleiding zijn de leerlingen in staat zorgvragers in verschillende zorgsituaties te verzorgen en te begeleiden.

Avo vakken:

 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Handelsvakken
 • Nederlands
 • Engels
 • Spaans
 • SWO (Sociale Wereld Oriëntatie)
 • Lichamelijke opvoeding
 • Computerles

Beroepsgerichte vakken OZ:

Theorie

 • Bejaardenzorg
 • Omgangskunde
 • Ziekenverzorging
 • EHBO
 • Gezondheidsleer

Praktijk

 • Til- en Zorgtechnieken
 • Huishoudkunde
 • Expressie

Vervolg opleidingen van het B niveau:

 • Avond SMI (alle DS)
 • COVAB- Ziekenverzorgende (alle LBO-DS)
 • Doorstroming naar LBO C4 OZ

Vervolg opleidingen van het C niveau:

 • COVAB-Verpleegkunde (alle LBO-DS)
 • Dag en Avond IMEAO (all LBO-DS)
 • KMBO-DS / MBO-DS (FD/ HOR/ MCC in oprichting)
 • SMI dag en avond (alle LBO-DS)

Waar kun je werken met Ouderenzorg

 • Zorginstellingen
 • Bejaardentehuis