Toelating LBO

TOELATING LBO-B/-C
Je wordt tot het eerste leerjaar toegelaten als je:
het getuigschrift van het Basisonderwijs hebt behaald en geslaagd bent voor de LBO – toets;
een leerjaar van het MULO achter de rug hebt en slechts een keer bent blijven zitten (gebruik maken van de oude toetsbrief).

Het eerste jaar is het oriëntatiejaar.
Het LBO heeft na het tweede leerjaar een B- en een C-niveau

TOELATING LBO B/C 2
Overgang vanuit het oriëntatiejaar van alle LBO scholen
Overgang 1e klas mulo

LAGER BEROEPSONDERWIJS

LAGER BEROEPSONDERWIJS

Het Lager Beroepsonderwijs (LBO) is onderverdeeld in drie niveaus namelijk LBO-A, -B en –C.

Het LBO-A is praktisch gericht, A1, A2 en A3. Na LBO-A3 succesvol te hebben afgerond, ontvangt de leerling een LBO-A diploma en kan hiermee op de arbeidsmarkt terecht of verder studeren op LBO-B3 of Avond LBO-B3.

Het LBO-B is eveneens praktisch gericht en heeft vier leerjaren. Na LBO-B4 succesvol te hebben afgerond, ontvangt de leerling een diploma en kan hiermee op de arbeidsmarkt terecht of verder studeren op LBO-C4 (schakeljaar MBO) of op de Avondopleiding MBO.

Het LBO C-niveau daarentegen is theoretisch gericht en heeft vier leerjaren. Na LBO-C succesvol te hebben afgerond, ontvangt de leerling een diploma en kan verder studeren op MBO-niveau.

Op het A. L. Waaldijkcollege worden er 5 dienstverlenende studierichtingen gegeven:
Facilitaire dienstverlening
Hotel restaurant café
Mode, Creatie en Commercie
Zorg en Welzijn: ‘Kinderopvang en –Verzorging’ en ‘Ouderen Zorg’

Het VAKKENPAKKET bestaat uit:
– Algemeen vormende vakken
– Beroepsvormende vakken

Tot de algemeen vormende vakken voor de dienstverlenende studierichtingen behoren:
Nederlands
Engels
Spaans
Wiskunde
Natuurkunde
Handelsvakken
Rekenen
Sociale wereldoriëntatie
Creatieve vorming
Lichamelijke opvoeding

Tot de beroepsvormende vakken per studierichting behoren:
Theorie vakken
Praktijk vakken